Φωτογραφικό Υλικό

Η σελίδα αυτή είναι καινούρια και θα εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό που αφορά είτε το σύλλογο, είτε γενικώς τους μηχανικούς της ΣΜΑ είτε επιστημονικά θέματα.

Γενικές Φωτογραφίες

Εδώ μπαίνουν φωτογραφίες γενικού ενδιαφέροντος

6 Photos