Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΑ, το οποίο εκλέχθηκε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση την 2 Δεκεμβρίου 2012 είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Κουτρας της 29ης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος Τσολακίδης της 20ης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Μπόσινας της 44ης

ΤΑΜΙΑΣ
Νικόλαος Μαργαρίτης της 32ης

ΜΕΛΗ
Φώτιος Καμπιώτης της 33ης