Προβλήματα Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα του ΕΣΜΑ

Αγαπητά μέλη

Λόγω της μεγάλης κίνησης που παρουσιάζει η ιστοσελίδα τον τελευταίο καιρό, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένα μέλη να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή, ή να αργεί να «φορτώσει».

Το πρόβλημα οφείλεται στον περιορισμό του bandwidth που έχει η ιστοσελίδα βάσει του πακέτου φιλοξενίας της.

Ο σύλλογος είναι σε διαδικασία αναβάθμισης του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση.

Φιλικά

Ο Διαχειριστής

Τα σχόλια είναι κλειστά.