1η Διημερίδα Διαχείρισης Υποδομών ΠΑ

Ενημερωτική Ημερίδα Ν. 4387/2016

Συνδιοργάνωση Ημερίδας για την Κοινωνική Προσφορά της ΠΑ

Νέα Γενική Συνέλευση

Νέα Γενική Συνέλευση

Πραγματοποίηση Συγκέντρωσης στη Λάρισα

Εορτασμός 60 Ετών ΣΜΑ / 30 Ετών ΕΣΜΑ

Συνεστίαση 55ης ΣΜΑ, ΕΣΜΑ και ΕΛΙΝΑΑΣ την 6-11-07

Συνάντηση Μηχανικών Εγκαταστάσεων

Κοπή βασιλόπιτας – Τακτική Γενική Συνέλευση 2007