Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών - Ανακοίνωση Ποταμιού

Συνάντηση Προέδρου ΕΣΜΑ με Τομέα Άμυνας Ποταμιού

Περί Διεκδίκησης Αναδρομικών

Συνδιοργάνωση Ημερίδας για την Κοινωνική Προσφορά της ΠΑ

Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών

Κοινή Ανακοίνωση Σωματείων Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Π.Α.

Συγκέντρωση Επιστημονικών Εργασιών

Απόκτηση Τίτλου Chartered Engineer Μέσω IET

Απόκτηση Τίτλου Chartered Engineer Μέσω RAeS